Deltagare

Här hittar du alla anmälda deltagare och kan följa deras äventyr inför och under Kropp Challenge.